Categories ,

INIT – Honours Program project

  • Client

    Gemeente Rotterdam

  • Services

    Research, Concepting, Visual Design, Testen, simpel 3D modelling in Blender

Vanuit het Honours Program waaraan ik heb meegedaan zijn we in een multidisciplinair team aan de slag gegaan met het volgende vraagstuk: “Hoe kunnen we meisjes op het VMBO interesseren in techniek?”. Uit de statistieken bleek dat steeds minder meisjes op VMBO een techniek profiel kiezen en na wat onderzoek kwamen we er achter dat ze vaak niet goed weten wat er allemaal onder techniek valt. Om een beter beeld te krijgen van wat er allemaal mogelijk is in de techniek hebben we een Virtual Reality game gemaakt. De game is opgezet met meerdere levels. Net als bij een escape room moet je hints zoeken en puzzels oplossen. Bij dit proces wordt techniek betrokken aan de hand van verschillende beroepen. Zo moet je bijvoorbeeld bij de huisarts ontdekken wat de patiënt mankeert door apparaten te gebruiken.

De game wordt in de klas gespeeld en in groepjes van max. vier leerlingen. Degene met de Oculus Rift op beweegt door de ruimtes en moet handelingen uitvoeren door objecten te pakken (mogelijk gemaakt door leap motion). De drie deelnemers zonder bril zien op een tv scherm hints die degene met de bril op niet kan zien. Hierdoor wordt het belangrijk dat de leerlingen samenwerken om de puzzel op te lossen.

Tijdens dit project heb ik samengewerkt met studenten van de opleiding communicatie en ICT. Door samen te werken met andere vakgebieden heb ik geleerd hoe ik het beste ideeën kan uitleggen. Daarnaast heb ik veel geleerd van de mogelijkheden en expertises van de andere vakgebieden. Ik merkte in de communicatie onderling dat CMD een belangrijke rol speelde om een vertaalslag te kunnen maken tussen de communicatie studenten en ICT studenten.

Share